KEN KA GINGTA JESU

KEN KA GINGTA JESU


KEN KA GINGTA JESU 
Thangvan Alsi

 Ken, ka gingta Jesu, Aw....
 Ken, ka muang Mangpa.... 
 Ken, ka gingta Jesu, Aw....
 Ken, ka muang Mangpa...

Mang Jesu, Pasian Ta ahi
Pasian toh thakhat zong ahi 
Mihingte a hing itt man in
Cross tung ah hing hundam zouta....

Mihingte khelna tanpa khu
Jesu chilou midang umlou
Lungsim zousia toh na gin leh
Tangtawn in hundamna ngah ding..

Jesu hing ittnathu sut vang
Midang in a theisiamna di'n
Mun zousia thangzua zel ta hen
Kumtawnna khu Mangpa ahi.No comments

Powered by Blogger.